Support - Glam And Beauty AB
Lämnar du oss redan?
Få 10% rabatt på ditt köp nu!

Genomför ditt köp inom 60 minuter för att ta del av detta erbjudande. Klicka nedan för att få koden.

Villkor för användandet av vår hemsida - GDPR:

 

- Cookies:

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig. Några av våra tjänster behöver faktiskt cookies för att fungera, medan andra helt enkelt finns för att göra vår hemsida enklare för dig. Generellt sett kategoriserar vi våra cookies och deras användning enligt följande:

- Nödvändiga cookies är absolut nödvändiga för att kunna erbjuda våra grundläggande tjänster, till exempel för att använda våra betalningsalternativ eller vår kundportal. Våra tjänster skulle inte fungera utan dessa cookies.
- Optimeringscookies ger oss övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster. Det hjälper oss att kontinuerligt förbättra våra produkter, vilket är nödvändigt eftersom våra produkter inte skulle inte vara lika smoooth utan dessa cookies.
- Preferenscookies möjliggör för oss att spara inställningar såsom språkval eller om vi ska förifylla dina uppgifter eller inte. Utan dessa typer av cookies skulle vi inte kunna skräddarsy våra tjänster enligt dina önskemål. Dessa cookies är nödvändiga eftersom det är grundläggande för våra tjänster att din upplevelse med oss ska vara så smoooth som möjligt.
- Säkerhetsrelaterade cookies gör våra tjänster och din data trygg och säker, till exempel genom att hjälpa oss att upptäcka bedrägerier och skydda din data. Eftersom detta är en väsentlig del av våra tjänster är även dessa cookies nödvändiga.

- Vad är en cookie:

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från Klarnas eller våra partners webbserver och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av följande cookies:

Sessionscookies: tillfälliga cookies som upphör när du stänger din webbläsare eller app
Varaktiga cookies: cookies som ligger kvar på din dator tills du raderar dem eller de upphör att gälla
Förstapartscookies: cookies satta av webbplatsen du besöker
Tredjepartscookies: cookies satta av en tredjepartssida
Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post som vi skickar till dig. ”Liknande tekniker” är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller på din enhet på ett sätt som liknar cookies och web beacons.

Cookies gör det möjligt för vår webbplats och våra tjänster att komma ihåg dina val och preferenser (så som inloggning, textstorlek och andra inställningar) under en tid, så att du inte behöver ställa in dem på nytt varje gång du besöker oss.a

- Vilka personliga data hanterar vi:
Typen av uppgifter vi hanterar inkluderar:

Namn, adress, telefonnummer, epostadress
Kommunikation mellan dig och Glam And Beauty
Orderhistorik
Användarnamn
Trafikinformation som levereras av din webbläsare, som webbläsarversion, språk, adress till sidan du kom från och annan trafikinformation som IP adress, samt klickbeteenden som vilka länkar du klickar på och när. Vi kan inte indentifiera dig som individ utifrån den här informationen.

- Dina rättigheter:
Rätt att avanmäla sig från reklamutskick.
Du har rätt att avböja marknadsföringsmaterial från Glam And Beauty AB och kan göra så genom att:

(a) Följa instruktionerna för avregistrering i relevant utskick
(c) Kontakta oss via epost till info@glamandbeauty.se

Tillgång:  Du har rätt att få en kopia av dina personliga uppgifter. Kontakta oss via epost till info@glamandbeauty.se om du önskar det.

Radering: Du har rätt att få dina personliga uppgifter raderade, så länge det inte krockar med något lagstadgat krav på att vi sparar dem en viss tid (exempelvis Bokföringslagen). Kontakta oss via epost till info@glamandbeauty.se om du önskar det.

- Datasäkerhet:
Hur vi skyddar dina uppgifter, Glam And Beauty AB tar ansvaret för dina personuppgifter på allvar. Vi förbinder oss att göra vad vi kan för att förhindra oauktoriserad tillgång till dem. Det är också viktigt för oss att uppgifterna hanteras korrekt, för att försäkra oss om informationens integritet och tillgänglighet. Som en del av vårt åtagande använder vi oss av rimliga och lämpliga fyiska, tekniska och administrativa procedurer till att förvalta uppgifterna vi samlar in på ett säkert sätt.

Säker miljö – vi skyddar informationen genom att följa allmänna rekommendationer om säkerhet på datorer och internet.
Säker webbkommunikation – Vår hemsida använder kryptering genom SSL. Betalningslösningar genom tredje part hanteras av dessa parter, och sker också genom krypterad kommunikation.

Hur länge sparar vi dina uppgifter
Glam And Beauty AB kommer bara spara dina kunduppgifter så länge vi behöver för våra redovisade syften, med hänsyn taget till att vi vill kunna bevara en god kundupplevelse och svara på frågor om tidigare interaktioner. Vi måste också ta hänsyn till att det kan finnas lagliga krav på att behålla viss information under längre tid, som Bokföringslagen.

Detta innebär att vi kan behålla dina personuppgifter en rimlig period efter din senaste interaktion med oss. När uppgifterna vi har inte längre är nödvändiga för detta så raderar vi dem ur vårt system. Vi kan behålla vissa uppgifter efteråt, men i sådana fall endast i anonymiserad form.

Ändringar av dessa principer:
Om vi ändrar dessa principer kommer vi posta den reviderade utgåvan här, med ett uppdaterad revisionsdatum. Vi uppmuntrar våra kunder att kontrollera detta regelbundet. Om vi skulle göra stora ändringar som innebär stora skillnader så kan vi komma att informera våra kunder om detta direkt, till exempel via epost, innan ändringarna träder i kraft.

Senaste uppdateringen av denna sida skedde 180515

Hur du kontaktar oss:
Vi värdesätter dina åsikter. Om du har några kommentarer om detta dokument, eller om något är oklart, kontakta oss gärna på info@glamandbeauty.se. Du kan också skriva till: 

Glam And Beauty AB

Smidesgatan 7

41707 Göteborg